Proboszcz ks. Ryszard Świrydziuk SDB

Kontakt:
tel: 63 276 33 25
tel. kom.: 665 397 200

Rozkład mszy świętych w kościele parafialnym w Lądzie:
Niedziela: 8.00; 9.30; 11.30 (Suma) i 16.30
Dni powszednie: 18.00

Parafialna historia Lądu rozpoczyna się w konsekwencji usunięcia po powstaniu styczniowym czynnego tu zakonu kapucynów. 
Po tych wydarzeniach przez szereg lat klasztor i kościół były zamknięte przez rosyjskiego zaborcę, a Ląd został przyłączony 
do parafii w Lądku. Biorąc pod uwagę historyczną i artystyczną rangę lądzkiej świątyni biskup kalisko-kujawski Aleksander Bereśniewicz 
4 lutego 1890 roku erygował w Lądzie parafię diecezjalną pw. Najświętszej Maryi Panny. Duszpasterską troską parafii zostali objęci wierni Kościoła rzymsko-katolickiego z terenu wsi Ląd, Jaroszyn, Jaroszyn Kolonia, Policko. Nowoustanowiona parafia kształtowała się szybko dzięki trosce i zaangażowaniu pierwszych proboszczów. Szczególne zasługi dla wspólnoty parafialnej i jej świątyni położył o. Teodor Antoni Fibich OFM (+1917). Pierwsza wojna światowa spowodowała w kościele wielkie straty. Wówczas m.in. wojsko pruskie zdarło miedzianą blachę z dachu 
i zagrabiło cynowe piszczałki organów. Po wojnie stan kościoła był tak nadszarpnięty, że groziło mu zawalenie. By ratować kościół 
z przylegającym klasztorem w miejsce duchownych diecezjalnych sprowadzono tu oo. oliwetanów, którzy mieli zatroszczyć się o parafię i założyć w klasztorze szkołę rolniczą. Jednak z powodu przerastających ich trudności z remontem zabudowań odeszli z Lądu. Po oliwetanach 28 kwietnia 1921 r. parafię w Lądzie obejmuje Towarzystwo Salezjańskie (salezjanie). Od tej pory kondycja kościoła i klasztoru systematycznie się poprawia. Nie jest przesadą stwierdzenie, że salezjanie w okresie międzywojennym uratowali lądzką świątynię przed zrujnowaniem. Wielką troskę o swój kościół wykazują nieprzerwanie mieszkańcy parafii Ląd. Wspólnota parafialna od szeregu lat jest czynnie zaangażowana w prace i działania remontowo-konserwatorskie we wnętrzu i w otoczeniu lądzkej świąt Wyrazem duszpasterskiej troski o parafian salezjańskich proboszczów i duszpasterzy są działające w parafii na przestrzeni lat stowarzyszenia, bractwa i grupy takie jak: Salezjanie Współpracownicy (wcześniej Stowarzyszenie Pomocników Salezjańskich), Żywy Różaniec, Katolickie Stowarzyszenie Mężów i Niewiast, Bractwo Straży Honorowej, Koło Ministrantów, Trzeci Zakon św. Franciszka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Krucjata Eucharystyczna, Ruch Światło-Życie, Chór parafialny. Dziś aktywnie działają grupy: Chór parafialny, Żywy Różaniec, Salezjanie Współpracownicy, Ministranci oraz Stowarzyszenie „Oratorium im. Poznańskiej Piątki” prowadzące przy kościele oratorium-świetlicę dla dzieci i młodzieży.

© Janusz Nowiński SDB,

Sławomir Krajewski