Stalle

 

Gdy stajesz przed Bogiem,
nie bądź leniwego serca!

Albowiem gdy serce się
nie modli, na próżno
pracują wargi.

 

To przesłanie towarzyszyło zakonnikom, gdy siedem razy w ciągu dnia i nocy gromadzili się w stallach, aby się modlić.

Przejście po lwach, tworzących stopnie schodów stalli, symbolizowało zwycięstwo nad złem i szatanem. Według miejscowej tradycji stalle w Lądzie są dziełem zakonnego snycerza brata Adriana, powstały w latach 80. XVII w. W ich bogatą ornamentykę wkomponowane są postacie aniołów, ozdobne maski oraz malowane wizerunki świętych patronów lądzkiego konwentu. W latach 30. XVIII w. stalle otrzymały  zwieńczenie  dekorowane motywem mięsistego akantu, w którego splotach prezentowane są kartusze
z herbami opatów
– budowniczych kościoła: Pobóg, opata Zapolskiego
i Szeliga, opata Łukomskiego.

 

Powrót