Powrót

Reprezentacyjna sień

 

Reprezentacyjny portal i sień od strony wschodniej służyły przez wieki jako główne wejście do klasztoru. Ozdobą sieni jest XIV-wieczne sklepienie krzyżowo-żebrowe z oryginalnymi zwornikami
i wspornikami oraz freski Adama Swacha z ok. 1714 r., ilustrujące fundację opactwa
i jego dobrodziejów.

W 2010 r. w oknie nadproża portalu prowadzącego z sieni do krużganków został zamontowany nowy witraż.
W centrum kompozycji ukazana jest Matka Boża
z Dzieciątkiem Jezus, wzorowana na płaskorzeźbie wieńczącej niegdyś portal głównego wejścia do klasztoru (płaskorzeźba została zniszczona przez hitlerowców podczas II wojny światowej). W polach dolnej partii witraża przedstawione są herby obecnych i dawnych gospodarzy lądzkiego klasztoru: Towarzystwa Salezjańskiego oraz cysterskiego opactwa Najświętszej Marii Panny
i Św. Mikołaja w Lądzie.