Zgodnie z tradycją cysterskiej architektury prezbiterium kościoła zamknięte jest prostą ścianą. Wypełnia ją monumentalna nastawa głównego ołtarza powstała w 1721 r. w warsztacie Ernesta Brogera i Jana Erntzgebera, śląskich artystów z Głogowa. Cztery obrazy Adama Swacha z 1713 r. ukazują na ścianach prezbiterium sceny z tradycji cysterskiej modlitwy. Na jednym z nich aniołowie zapisują zasługi modlących się zakonników, których twarze to portrety ówczesnych mieszkańców lądzkiego klasztoru. W 2010 r., w związku z jubileuszem 120-lecia erygowania lądzkiej parafii (ustanowiona w 1890 r.) oraz 90-lecia przybycia do Lądu salezjanów (kwiecień 1921r.), powstała inicjatywa zrekonstruowania w lądzkiej świątyni części jej dawnego wyposażenia, a konkretnie odtworzenie srebrnego antepedium (ozdobna płyta dekorująca frontową ścianę ołtarza) dekorującego niegdyś ołtarz główny. W 1744 r., na zlecenie opata Lądu Mikołaja Antoniego Łukomskiego, dwaj wybitni toruńscy złotnicy Jan Letyński i Jan Hausen wykonali dla ołtarza głównego lądzkiego kościoła srebrny tron dla wystawienia i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz srebrne antepedium. Te wybitne dzieła sztuki złotniczej po kasacie opactwa trafiły do katedry we Włocławku. Zachowane we Włocławku srebrne antepedium stało się wzorem dla dekoracji frontu i rewersu nowego ołtarza soborowego, który w 2011 r. wykonał Janusz Szpyt.

Prezbiterium

Powrót