Powrót

Oratorium

Najcenniejszym zabytkiem klasztoru jest gotyckie oratorium św. Jakuba Apostoła St. z unikalną polichromią z ok. 1370 r. Po 1350 r. rycerz Wierzbięta z Paniewic − starosta generalny Wielkopolski − przy wsparciu króla Kazimierza Wielkiego, abpa Jarosława Bogorii-Skotnickiego i rycerstwa wielkopolskiego rozbudował klasztor w Lądzie. Z tego czasu pochodzi jego obecne rozplanowanie. Malowidła w oratorium upamiętniają akt fundacji i dobrodziejów klasztoru. Powstały najprawdopodobniej na zlecenie opata Lądu Jana, a wykonał je cysterski mnich przybyły z okolic Kolonii. Polichromia oratorium św. Jakuba Apostoła należy do najcenniejszych zabytków malarstwa gotyckiego w Polsce. Wśród dzieł sztuki podziwianych w Lądzie prawdziwą perłą jest późnogotycki rzeźbiony tryptyk z figurami Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, św. Katarzyny, św. Barbary, św. Stanisława Biskupa i św. Mikołaja. Tryptyk z Lądu należy do popularnych w średniowieczu tzw. ołtarzy szafiastych z zamykanymi skrzydłami bocznymi. Wnętrze ołtarza z figurami świętych było ukazywane zwykle w niedziele, dni świąt i uroczystości. Cechy formalne dzieła, w tym krój szat postaci kobiecych, a zwłaszcza sukni św. Barbary, pozwalają datować Tryptyk z Lądu na 1. ćwierć XVI w.