Ołtarz św. Urszuli

Powrót

Kościół w Lądzie jest miejscem kultu św. Urszuli 
od połowy XIII w., kiedy to sprowadzono z Altenbergu 
k. Kolonii relikwie świętej męczennicy i jej towarzyszek. Cystersi lądzcy czcili 
św. Urszulę jako patronkę dobrej śmierci. Monumentalny ołtarz-relikwiarz, w którym z barokowym przepychem prezentowane są relikwie świętych męczennic, ufundował w 1721 r. opat Łukomski. To wybitne dzieło barokowej rzeźby i snycerki powstało w warsztacie Ernesta Brogera w Głogowie. Obrazy Adama Swacha ukazują niebiańską chwałę św. Urszuli i jej towarzyszek oraz mistyczną wizję cysterki św. Lutgardy. 
Ołtarz św. Urszuli w Lądzie jest największym ołtarzem dedykowanym tej świętej w Polsce. W ołtarzu-relikwiarzu św. Urszuli i jej Towarzyszek przechowywane są m.in. 54 głowy relikwiarzowe Kolońskich Męczenniczek okryte cennymi tkaninami i dekorowane tekstylnymi kwiatami. Każdą z głów okrywają 3 warstwy dekoracyjnych tkanin, z których najmłodsza, wierzchnia, pochodzi z połowy XIX w., najstarsza zaś sięga czasów średniowiecza, kiedy to w połowie XIII w. relikwie trafiły z Altenbergu do Lądu. W grupie średniowiecznych tekstyliów najcenniejszą jest zachowana w trzech fragmentach złotolita tkanina z licznymi tarczami herbowymi rycerstwa z Nadrenii i krain ościennych. Kolekcja relikwii w ołtarzu-relikwiarzu św. Urszuli stanowi unikalny w skali naszego kraju, i bardzo rzadki w Europie, zespół zachowany wraz z oryginalną dekoracją.