Powrót

Ołtarz Męczenników

 

W 2013 r. jeden z barokowych ołtarzy w transepcie kościoła został poświęcony męczennikom II wojny światowej – duchownym więzionym w Lądzie i zamordowanym w Dachau oraz „Poznańskiej Piątce” salezjańskich wychowanków. W centrum nowego antepedium ołtarza umieszczona jest urna z kamieniami z Bloku 28 obozu zagłady w Dachau, w którym byli więzieni
polscy kapłani.

Autorem antepedium i obu obrazów w ołtarzu jest
Janusz Szpyt.