Ołtarz główny

 

W 1712 r. na ścianie wschodniej prezbiterium Adam Swach namalował
w technice fresku iluzjonistyczną nastawę głównego ołtarza.
W 1721 r. zastąpiła ją nastawa snycerska. Wykonali ją śląscy rzeźbiarze i snycerze
z Głogowa: Ernest Broger
i Jan Erntzgeber. Rzeźby ołtarza prezentują patronów zakonu cystersów:
św. Bernarda z Clairvaux
i świętych opatów Roberta
z Molesme i Stefana Hardinga oraz św. Jana Chrzciciela
i św. Mikołaja – patrona kościoła, a także św. biskupów: Wojciecha i Stanisława.
Ci sami artyści wykonali także tabernakulum ustawione
w centrum głównego ołtarza.

Polichromia nastawy pierwotnie imitowała wielobarwny marmur,
w 1852 r. została przemalowana i partiami wyzłocona. W centrum retabulum ołtarza w 1967 r. został umieszczony obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, autorstwa Antoniego Michalaka.

Powrót