Ołtarz św. Krzyża

 

Wspaniały ołtarz św. Krzyża

w południowym ramieniu transeptu jest świadectwem pobożności pasyjnej i nabożeństwa do Chrystusa Ukrzyżowanego, którymi wyróżniały się cysterskie klasztory. Wykonali go artyści ze Śląska w latach 30. XVIII w. według projektu Pompea Ferrariego.

Kompozycja architektoniczna ołtarza, rzeźby oraz stiukowa marmoryzacja nawiązują

do rzymskich dzieł Francesca Borrominiego i Andrei Pozza. Dynamiczną architekturę nastawy dopełniają towarzyszące

Chrystusowi Ukrzyżowanemu

figury Matki Bożej,

św. Jana Apostoła i aniołów.

Powrót