Krużganki

 

Korytarze krużganków od ponad 600 lat są głównym traktem komunikacyjnym klasztoru.

Dla cysterskich mnichów były też miejscem modlitewnych procesji i medytacji. Tej ostatniej miały sprzyjać obrazy ilustrujące cysterską historię i jej świętych bohaterów, zawieszone pod łukami

gotyckich sklepień.

Powstały w latach 1714−1718 na zlecenie opata Łukomskiego i są dziełem Adama Swacha, franciszkańskiego malarza

z Poznania.

Z cyklu 26 wielkich płócien

do naszych czasów
przetrwało 20.

Powrót