Kapitularz

 

Hic locus odit nequitiam, amat pacem, punit crimina, conservat iura, honorat probos.

 

To miejsce nienawidzi niegodziwości, kocha pokój, karze występki, zachowuje prawa, wynagradza prawych.

– Inskrypcja nad wejściem
do kapitularza

 

Sala kapitularza, wzniesiona

ok. połowy XIV w., to miejsce spotkań, narad oraz sądów cysterskiej wspólnoty. Gotyckie sklepienie, wsparte

na centralnie usytuowanym filarze, jest rzadkim przykładem tego typu rozwiązań konstrukcyjnych. Biblijne sceny na ścianach (początek XVIII w.) nawiązują treścią do sądowniczej funkcji kapitularza. Zaplecki ław

dla zakonników to jedyny w swoim rodzaju ilustrowany poczet cysterskich świętych i błogosławionych.

Po 1722 r. kapitularz zamieniono na kaplicę,
wtedy też stanął w nim stiukowy ołtarz.

Powrót