Powrót

Freski na
sklepieniu prezbiterium

 

Ujęte stiukowym obramieniem pola na sklepieniu prezbiterium
w końcu XVII w. wypełniły malowidła prezentujące cykl scen pasyjnych: Chrystus przed Piłatem i Biczowanie, Niesienie krzyża, Śmierć Chrystusa na krzyżu, Opłakiwanie Chrystusa
oraz Zmartwychwstanie
i Wniebowstąpienie Chrystusa. Autorem tych najstarszych w lądzkiej świątyni polichromii jest malarz sygnowany monogramem WCM.