Kopuła
freski J. W. Neunhertza

Polichromia wypełniająca pola kopuły jest dziełem śląskiego freskanta Jerzego Wilhelma Neunhertza z lat 1731–1732. Zgodnie z zamysłem opata Łukomskiego Neunhertz ukazał alegoryczną wizję Kościoła jako domu wzniesionego przez Mądrość Bożą). Mistyczny gmach wspiera siedem kolumn – siedmiu najwybitniejszych ojców i doktorów Kościoła: Hieronim, Grzegorz Wielki, Bonawentura, Bernard z Clairvaux, Tomasz z Akwinu, Augustyn, Ambroży. Ich dzieła piętrzą się na freskach niczym architektoniczne podpory. Centralny fresk nad arkadą ukazuje tryumfujący nad herezją orszak sług Bożej Mądrości. Scena ta jest również alegorią tryumfu Kościoła katolickiego. Mądrość Boża, ukazana z lewej strony jako matrona z berłem i w koronie, przez bramę symbolizującą Kościół prowadzi podążających jej szlakiem do nieba. W perspektywie tryumfalnego łuku bramy ukazany jest Bóg jako Mądrość Odwieczna pochylony nad księgą. Freski Jerzego Wilhelma Neunhertza w Lądzie należą do najcenniejszych barokowych polichromii w Polsce.
 

Powrót