Freski
Adama Swacha

 

W 1711 r. Adama Swach, franciszkański malarz z Poznania wykonal freski dekorujące pendentywy
i czaszę kopuły w transepcie: postaci Czterech Ewangelistów oraz Święci adorujący Trójcę Św. w niebie.

Na pendentywie z Ewangelistą Łukaszem,  twarz ewangelisty to autoportret 40-letniego wówczas Swacha.

Autorstwa  Swacha jest także sześć scen z życia św. Bernarda z Clairvaux na sklepieniu
w płd. ramieniu transeptu, które powstały także w 1711 r. Cykl tworzą sceny: Św. Bernard z towarzyszami wstępuje do klasztoru w Citeaux, Św. Bernard orędownikiem II wyprawy krzyżowej, Św. Bernard nawraca antypapieża Anakleta, Św. Bernard nawraca Księcia Akwitanii Wilhelma, Lactatio Sancti Bernardi (mistyczna wizja
św. Bernarda karmionego mlekiem z piersi Matki Bożej), Amplexus Sancti Bernardi (mistyczne przeżycie św. Bernarda, gdy Ukrzyżowany Chrystus przytulił go do serca).

 

Powrót