Ołtarze
św. Antoniego
i św. Barbary

 

Symetrycznie skomponowane rokokowe ołtarze przy filarach nawy głównej: św. Barbary
i św. Antoniego z Padwy
(w czasach cysterskich św. Józefa) dodano do wystroju kościoła w 2. poł. XVIII w. Wyróżniają je złocone rzeźby świętych męczenników: Floriana i Sebastiana
oraz Stanisława Biskupa
i Wojciecha.

Powrót